บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ

Reading backtest report

Reading backtest report

ระบบลงทุนหลายๆระบบจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการที่เรารู้ว่าแต่ละอัตราส่วนบ่งบอกถึงสิ่งใด จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ระบบและเปรียบเทียบในแต่ละระบบได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน Annual Return % - อัตราผลตอบแทนรายปีคิดผลตอบแ...

อ่านเพิ่มเติม →
Settrade API

Settrade API

Settrade API Settrade เปิดโอกาสให้สามารถส่งคำสั่งด้วย algorithm ได้แล้วโดยผ่าน SDK ของทาง Settrade สามารถส่งคำสั่งได้หลายรูปแบบ เช่น Python, Excel VBA และ Amibroker มาพร้อมกับ sandbox ซึ่งเป็นบัญชีที่จำลองเป็นสภาพแวดล้อม สำหรับผู้ที่ต้องการทดล...

อ่านเพิ่มเติม →
CORRELATION [หาความสัมพันธ์ของสองสิ่ง]

CORRELATION [หาความสัมพันธ์ของสองสิ่ง]

ก่อนหน้านี้เราได้ทำความรู้จักกับ Runs test ในการหาความสัมพันธ์ของแต่ละ Order ทว่าข้อมูลที่ได้จากการ Runs test ยังไม่ลึกมากพอ ฉะนั้นในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมืออีกชนิดในการวัดความสัมพันธ์ที่จะให้มุมมองที่ลึกกว่าการใช้ Runs test เพียงอย่างเ...

อ่านเพิ่มเติม →
REINVEST [ปรับน้ำหนักการลงทุน]

REINVEST [ปรับน้ำหนักการลงทุน]

Reinvestment หรือการลงทุนซ้ำ คือการที่ปรับน้ำหนักการลงทุนไปตามต้นทุนที่มีอยู่ถ้ามีต้นทุนปัจจุบันมากขึ้นก็ปรับน้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย กลับกันการลงทุนโดยไม่มีการ Reinvestment คือการลงทุนโดยน้ำหนักการลงทุนคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ (เนื่องจากบางกลยุทธ์...

อ่านเพิ่มเติม →
Basic concepts of money management [แนวคิดพื้นฐานของการบริหารพอร์ตการลงทุน]

Basic concepts of money management [แนวคิดพื้นฐานของการบริหารพอร์ตการลงทุน]

โอกาสและความน่าจะเป็น เป็นความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ หนึ่งในนั้นคงหนีไม่พ้นการทำไปประยุกต์ในด้านการเงินการลงทุน นอกจากในด้านการทำระบบ หรือ System Trading ที่ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติอย่างมากแ...

อ่านเพิ่มเติม →
Basic concepts probability for trading [ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ]

Basic concepts probability for trading [ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ]

ความน่าจะเป็นบอกถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เช่นเหตุการณ์ที่จะโยนเหรียญให้ออกหัว เหตุการณ์ที่จะจั่วไพ่ในสำรับแล้วได้ไพ่ king เป็นต้น ความน่าจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 โดยเมื่อเหตุการณ์นั้นไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย ความน่าจะเป็นจะมีค่าเท่ากับ 0 ...

อ่านเพิ่มเติม →