บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ Automated Trading System กับ Options

Automated Trading System กับ Options

เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562


การใช้งาน Automated Trading System สามารถนำมาใช้กับการลงทุนใน Option ได้เช่นกัน  ส่วนใหญ่จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อการ Hedging เพื่อรักษามูลค่าพอร์ตการลงทุนให้มีค่าเท่าเดิม ไม่ว่าราคาของสินค้าอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ Option กันอีกสักหน่อย โดยลักษณะของ Option เหมือนกับการทำประกัน มีกำหนดระยะเวลา มีราคา Premium ที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับดอกเบี้ยของประกัน Option เป็นตราสารอ้างอิงสิทธ์ที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ยกตัวอย่างง่ายๆของการใช้ Option เช่น

  • ถ้าถือหุ้นแล้วคาดการณ์ว่าอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ค่อนข้างมากอาจทำให้ราคาลง อาจซื้อ Put Option เพื่อประกันความเสี่ยงดังกล่าว ถ้าเหตุการณ์ที่คาดไว้ไม่เกิด ก็จะเสียแค่ค่า Premium แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่คาดจริง ก็จะได้ส่วนชดเชยจากราคา option ที่เพิ่มขึ้น
  • หรืออาจใช้สิทธ์ Option ดังกล่าว ถ้าใช้สิทธ์แล้วก่อให้เกิดกำไร ส่วนที่ชดเชยอาจไม่ชดเชยได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะตลาดนั้น เนื่องจากราคา Option ถูกคำนวณขึ้นจากหลายๆปัจจัย เช่น Volatility ของตลาด ราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

แต่ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งปัจจัยที่สำคัญสำหรับการคำนวณราคา Option และ เห็นตัวหลักที่ใช้สำหรับการกำหนดจำนวนสถานะในการถือ Option เพื่อการ ซึ่งสิ่งนั้นคือค่า Delta

Delta คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา Option ต่อราคาสินค้าอ้างอิง เช่น ถ้า Put Option ของหุ้น A มีค่า Delta ที่ -0.5 แปลว่า หากราคาของ หุ้น “A” ลดลงไป 1 จุด ราคาของ Put Option จะเพิ่มขึ้น 0.5 จุด ดังนั้นในขณะที่มีหุ้น “A” 1 ตัว ต้องซื้อ Put Option 2 ตัว ตัวเพื่อรักษาพอร์ตการลงทุนให้อัตราการเคลื่อนไหวของหุ้นและ Option เป็นไปในสัดส่วนเดียวกัน ทำให้สามารถ Hedging ได้พอดี   ซึ่งค่า Delta นี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลา และขึ้นกับสถานะของ Option โดย Put Option มีค่า Delta อยู่ระหว่าง -1 ถึง 0

จากลักษณะเงื่อนไขของ Option ในข้างต้น  Automated Trading System จะมีบทบาทที่จะช่วยให้เราไม่ต้องมาติดตามการเปลี่ยนแปลงค่า Delta ด้วยตัวเอง และคำนวณปริมาณการซื้อขาย Option และ สินค้าอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม หากเราใช้ใช้ค่า Delta ถ้าละเอียดมากขึ้นจะใช้ค่า Gamma  ร่วมด้วย  นำค่าดังกล่าวมาช่วยในการ Hedging เราจะเรียกกลยุทธ์นี้ว่า Delta-Neutral strategy จริงๆแล้วการนำ Automated Trading System มาช่วยสร้างกลยุทธ์การลงทุนใน Option นั้นยังมีอีกหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความซับซ้อนขึ้นไปอีก อย่างน้อยวันนี้เราก็น่าจะได้เห็นประโยชน์ของ Automated Trading System กันบ้างครับ

Source: https://www.optiontradingtips.com/greeks/delta.html

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

บทความที่เกี่ยวข้อง