บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ การทำ Money Management จาก Maximum Drawdown

การทำ Money Management จาก Maximum Drawdown

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563


ในการทดสอบระบบไม่ใช่เพียงเพื่อหาระบบที่มีความแม่นยำหรือทำกำไรได้มากเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มาจากการทดสอบระบบด้วยนั่นคือการที่เรารับรู้ถึงความเสี่ยงของตัวระบบเอง ในบทความนี้มิได้เขียนขึ้นเพื่อบอกว่าจะลดความเสี่ยงแต่อย่างใด สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถขจัดความเสี่ยงออกไปได้หมด ฉะนั้นด้วยความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่นี่ เราจะจัดการมันได้อย่างไรที่ไม่ทำให้เราต้องออกไปจากเกมการลงทุนนี้ เหมือนกับการเล่นเกมที่เรายอมให้เลือดลด แต่ไม่ยอมให้เกม Over นั่นเอง

Maximum Drawdown เป็นค่าที่วัดจากจุดสองจุด โดยจุดแรกจะเป็นจุดสูงสุดของจำนวณเงินคงเหลือของพอร์ตหรือราคาของสินทรัพย์ จุดที่สองจะเป็นจุดต่ำที่สุดของพอร์ตหรือราคาของสินทรัพย์หลังจากจุดแรก ค่านี้จึงสามารถบอกถึงจำนวณเงินที่มีโอกาศการสูญเสียมากที่สุดหรือโอกาสที่จะขาดทุนจากสินทรัพย์จากการลงทุนได้ด้วยเช่นกัน

การใช้นำ Maximum Drawdown มาใช้ในการคำนวณ Money Management เป็นแนวคิดมาจากการใช้ Risk Management ที่เราต้องการสร้างความมั่นใจว่า เราจะมีเงินลงทุนสะสมเพียงพอที่จะรองรับโอกาสที่จะขาดทุนหนักได้นั่นเอง

ซึ่งแนวคิดดังกล่าวถูกใช้และพัฒนาโดย Larry Williams ( Stock  and Commodity Trader ชื่อดัง)

 

การคำนวณจะเหมือนกับการหา Required Capital  โดยจะเริ่มคิดจากสัญญาแรกก่อนว่าจะต้องใช้เงินลงทุน Required Capital เท่าไร จากนั้นจะเพิ่มจำนวนสัญญาเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเพิ่มขึ้นเท่ากับ safety factor คูณด้วย Maximum Drawdown

ในส่วนของ safety factor นั้นเป็นส่วนเผื่อความปลอดภัยซึ่งนักลงทุนต้องประเมินตัวเลขนี้ออกมาให้เหมาะสมเนื่องจาก ถ้าเผื่อตัวเลขนี้มากไปจะทำให้วางเงินมากเกินไปทำให้ลงทุนได้ผลตอบแทนที่น้อยและไม่มีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันถ้าเผื่อตัวเลขนี้น้อยเกินไปทำมีโอกาสต้องหยุดระบบมากขึ้นเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอนั่นเอง เนื่องจาก Maximum Drawdown เป็นเพียงผลที่ได้จากข้อมูลในอดีตฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าระบบก็อาจเกิด Maximum Drawdown ใหม่ได้ด้วยเช่นกัน


โดยสูตรการหา Required Capital มีดังนี้

Required Capital = margin + safety factor× Maximum Drawdown

ตัวอย่าง  กำหนดให้ margin = 20,000 บาท , safety factor = 1.5 เท่า , Maximum Drawdown = 10,000 บาท

เมื่อคำนวนเงินลงทุน Required Capital ต่อหนึ่งสัญญาจะได้ดั่งตาราง


 

เมื่อเพิ่มจำนวณสัญญาต้องการเงินลงทุนขั้นต่ำดังนี้


จำนวณสัญญาต่อๆมาไม่บวก Margin เพิ่มเนื่องจากความเสี่ยงทั้งหมดเกิดจาก Maximum Drawdown คูณด้วย Safety factor

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!