บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ระบบเทรดอัตโนมัติ REINVEST [ปรับน้ำหนักการลงทุน]

REINVEST [ปรับน้ำหนักการลงทุน]

เผยแพร่เมื่อ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563


Reinvestment หรือการลงทุนซ้ำ คือการที่ปรับน้ำหนักการลงทุนไปตามต้นทุนที่มีอยู่ถ้ามีต้นทุนปัจจุบันมากขึ้นก็ปรับน้ำหนักการลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย กลับกันการลงทุนโดยไม่มีการ Reinvestment คือการลงทุนโดยน้ำหนักการลงทุนคงที่หรือไม่คงที่ก็ได้ (เนื่องจากบางกลยุทธ์จะลดหรือเพิ่มน้ำหนักนอกเหนือจากการใช้ต้นทุนปัจจุบัน เช่นการใช้ผลการเทรดก่อนหน้า การใช้ความผันผวนเป็นต้น) โดยไม่สนใจต้นทุนปัจจุบัน Reinvestment มีเรื่องที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกัน แต่ก็มาจากคำถามเดียวที่ว่าเราควรใช้ Reinvestment หรือ ไม่ Reinvestment ดีกว่ากัน

ก่อนอืนเพื่อให้เข้าใจง่ายลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่า สมมุติมีการซื้อขายในระบบ “A” 2 ครั้งโดยครั้งแรกสามารถทำกำไรได้ 50% การซื้อขายครั้งที่สองขาดทุนไป 40 % ถ้าระบบไม่มีการ Reinvest การซื้อขายทั้งสองครั้งระบบ “A” จะมีกำไร 10% ถ้าระบบมีการ Reinvest จะขาดทุน 10% ต่อมาเมื่อสมมุติมีการซื้อขายในระบบ “B”  ทำการซื้อขาย 2 ครั้งเช่นเดียวกับระบบ “A”  โดยระบบการซื้อขายครั้งแรกกำไร 5% การซื้อขายครั้งที่สองขาดทุนไป 10% จะเห็นว่าสถานะกำไรขาดทุนในแต่ละการซื้อขายของทั้งสองระบบเหมือนกันแต่จำนวนเงินสะสมในช่วงเวลาสุดท้ายไม่เหมือนกัน การใช้ reinvestment ระบบที่ทำกำไรก็สามารถขาดทุนได้ ถ้ากำไรที่ได้มาไม่มากเพียงพอเมื่อเทียบกับตอนที่ขาดทุน

 

ประเด็นต่อมา ในการลงทุนแบบ Reinvestment และไม่ Reinvestment การสลับลำดับก่อนหลังของการซื้อขายไม่ส่งผลต่อกำไรสะสมในช่วงเวลาสุดท้ายเลย ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการสลับตำแหน่งการซื้อขาย ในระบบ “A” และ“B” เมื่อลองสลับ Trade No. พบว่าผลตอบแทนสะสมช่วงเวลาสุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อเราลองสังเกตผลตอบแทนทั้งแบบ Reinvestment และไม่มีการ Reinvestment จะเห็นได้ว่า การไม่ Reinvestment ผลตอบแทนจะมากกว่าการ Reinvestment แต่ถ้าระบบที่ใช้ดีพอ กำไรที่ได้จากระบบที่ Reinvestment จะมากกว่าระบบที่ไม่ได้ Reinvestment และช่องว่างของกำไรของทั้งสองระบบจะห่างกันเรื่อยๆ ปกติแล้วการลงทุนตั้งอยู่บนหลักของการคิดทบต้นหรือ Reinvestment อยู่แล้ว คงไม่มีใครถอนเงินหรือเติมเงินกลับทุกๆครั้งที่มีการเปิดปินสถานะแน่นอน ฉะนั้นการคิดกลยุทธ์บนหลักของการทบต้นจะตรงกับความเป็นจริงมากกว่า ประโยชน์อีกประการของการ Reinvestment อย่างหนึ่งคือในช่วงที่ระบบเกิด Drawdowns  การขาดทุนทุกๆครั้งระบบจะใช้สัญญาขนาดเล็กลงทำให้กลายเป็น buffer อัตโนมัติ

 

 

เปิดบัญชี ระบบเทรดอัตโนมัติ
พร้อมรับสิทธิพิเศษทันที !!

บทความที่เกี่ยวข้อง