บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

บริการ Make your own robot

บริการออกแบบและพัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติ

ลูกค้าจะได้รับ

1. ระบบเทรดที่มีเงื่อนไขการทำงานไม่เกิน 8 เงื่อนไข***

2. Code for Backtest

3. Code for Execution

4. ผลการ Backtest

5. คำแนะนำเพิ่มเติมจากทีมงาน Quantitative ของ CAF

ทั้งหมดนี้ในราคา 10,000 บาท เท่านั้น !!!

***กรณีเพิ่มเงื่อนไขนอกเหนือจาก 8 เงื่อนไขที่รวมอยู่ในค่าทำระบบเริ่มต้น คิดอัตราเงื่อนไขละ 1,000 บาท