บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด

ผลตอบแทนในอดีต

ตารางข้อมูล ระบบเทรด

System
 • Timeframe
 • จุดเด่น
 • วางเงิน
 • หน่วยลงทุน
 • จำนวนสัญญา ต่อหน่วย
 • ผลตอบแทนที่คาดหวัง
 • Capacity
 • Maximum Slippage
 • ค่าบรกิารต่อหน่วย
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • Profit sharing
 • Live Trading
 • Net Profit %
 • Max % Sys DD(DD)
 • CAR/MaxDD
 • Profit Factor
 • trade
 • %win
 • Live Trading
 • Net Profit %
 • Max % Sys DD(DD)
 • CAR/MaxDD
 • Profit Factor
 • trade
 • %win
 • Live Trading
 • Net Profit %
 • Max % Sys DD(DD)
 • CAR/MaxDD
 • Profit Factor
 • trade
 • %WIN
 • product image

  CAF Quant1

  • Daily
  • -
  • 400,000
  • 1
  • 4
  • 20%
  • 50,000,000
  • ±50
  • -
  • 87.1 + Vat 7%
  • -
  • 2019
  • 11.39 %
  • -22.85%
  • -0.5
  • 0.77
  • 124
  • 44.35%
  • 2018
  • 13.48%
  • -25.32%
  • -0.54
  • 0.81
  • 119
  • 46.22%
  • 2017
  • 19.33%
  • -5.69%
  • 3.46
  • 2.11
  • 99
  • 50.51%
 • product image

  CAF Quant2

  • Daily
  • -
  • 400,000
  • 1
  • 4
  • 20%
  • 50,000,000
  • ±50
  • -
  • 87.1 + Vat 7%
  • -
  • 2019
  • 12.41%
  • -9.39%
  • 1.33
  • 1.39
  • 96
  • 52.08%
  • 2018
  • -7.41%
  • -16.00%
  • -0.47
  • 0.89
  • 133
  • 43.61%
  • 2017
  • 16.10%
  • -11.08%
  • 1.48
  • 1.80
  • 97
  • 47.42%
 • product image

  TDF38

  • 15 นาที, 240 นาที, Daily
  • -
  • 400,000
  • 1
  • 4
  • 20%
  • 20,000,000
  • ±20
  • -
  • 43.5 + Vat 7%
  • -
  • 2019
  • -4.73%
  • -14.02%
  • -0.34
  • 0.9
  • 226
  • 37.17%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
 • product image

  Kai Quant1

  • Daily | Hourly
  • -
  • 800,000
  • 2
  • 10
  • 20%
  • 30,000,000
  • Daily :no | Hourly ± 5
  • -
  • -87.1 + Vat 7%
  • -
  • 2019
  • -7.00%
  • -21.75%
  • -21.75%
  • 0.75  |  1.32
  • 52
  • 50.00%
  • 2018
  • 17.32%
  • -8.74%
  • -1.92
  • 1.95  |  1.49
  • 48
  • 50.00%
  • 2017
  • 1.85%
  • -9.68%
  • 0.20
  • 0.70  |  1.20
  • 55
  • 39.21%
 • product image

  Kai Quant2

  • Daily | Hourly
  • -
  • 800,000
  • 2
  • 10
  • 20%
  • 30,000,000
  • Daily :no | Hourly ± 5
  • -
  • -87.1 + Vat 7%
  • -
  • 2019
  • -20.61%
  • -33.24%
  • 0.41
  • 0.51 | 1.23
  • 46
  • 36.96%
  • 2018
  • 2.42%
  • -11.19%
  • -2.55
  • 1.04 | 1.11
  • 51
  • 39.21%
  • 2017
  • 7.25%
  • -8.76%
  • -0.83
  • 1.66 | 1.12
  • 51
  • 37.25%
 • product image

  ADAM CAF

  • 1 Day
  • -
  • 400,000
  • 1
  • 5
  • 18%
  • 20,000,000
  • ±10
  • -
  • 87.10 + Vat 7%
  • -
  • Jul – Dec 2019
  • -17.04%
  • -21.52%
  • 1.91
  • 0.57
  • 18
  • 38.89%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
 • product image

  Robofinn For CAF

  • 30 นาที
  • -
  • 400,000
  • 1
  • 10
  • 20%
  • 50,000,000
  • no
  • -
  • 43.5 + Vat 7%
  • -
  • Jun – Dec 2019
  • -8.10%
  • -8.12%
  • 0.23
  • 1
  • 47
  • 23.40%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
 • product image

  GuraGuranoMi

  • 15 นาที
  • -
  • 200,000
  • 0.5
  • 2
  • 20%
  • 10,000,000
  • ±20
  • -
  • 43.5 + Vat 7%
  • -
  • Aug – Dec 2019
  • -8.44%
  • -12.27%
  • -0.40
  • 0.28
  • 23
  • 30.43%
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -